L'associació

Presentació

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) és l'associació que representa aquest sector en la província de Barcelona. L'Associació es va constituir el 15 de novembre de 2004 amb la voluntat d'articular el sector al voltant d'uns objectius comuns, donant veu i vot a totes les empreses, i servir d'interlocutor a les administracions i d'altres institucions públiques i privades. Tot i així, l'objectiu de APARTUR no és solament el de defendre els interessos del sector si no també oferir serveis als seus associats.

APARTUR és una associació jove i dinàmica que en aquests moments ja agrupa més de 260 empreses i professionals, els quals ofereixen la major oferta legalitzada d'apartaments turístics de la província de Barcelona. Des de la seva constitució, APARTUR ha ofert la possibilitat d'adherir-se a totes les empreses i professionals del sector en condicions d'igualtat.

L'associació està integrada per agències de lloguer d'habitatges d'ús turístic i propietaris d'apartaments que treballen dia a dia per oferir els millors serveis als seus clients, sempre sota criteris de qualitat i respecte a l'entorn on desenvolupen la seva activitat.

Objectius

El lloguer d'apartaments per dies o per setmanes és una activitat molt arrelada a les principals destinacions turístiques d'arreu del món, i Barcelona no és una excepció La demanda d'apartaments turístics ha crescut molt al llarg dels últims anys i, conseqüentment, la seva oferta també.

Des de APARTUR volem consolidar aquesta activitat, millorant la qualitat dels serveis dels apartaments turístics i assegurant la seva integració i coordinació amb la resta del sector turístic i els poders públics.

En definitiva, tots aquests objectius es podrien resumir en els següents aspectes:

  • Protecció i defensa dels interessos dels associats.
  • Cohesió del sector i lluita conta l'intrusisme.
  • Implantació de sistemes de qualitat en les empreses i professionals del sector així com en els apartaments turístics.
  • Coordinació i cooperació amb les administracions públiques.
  • Representació dels associats en les principals organitzacions d'àmbit comarcal, provincial, nacional i estatal (Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, cambra de comerç, Patronat de Turisme, Turisme de Catalunya, Conselleria de Turisme, etc.)
  • Creació de sinergies entre els associats i prestació de serveis comuns.
  • Promoció dels nostres associats: inclusió a la web, edició i distribució de catàlegs; presència en fires de turisme nacionals i internacionals i en organismes oficials de promoció com oficines espanyoles de turisme, centres de promoció turística de Catalunya en els mercats emissors i oficines municipals de turisme.

Accés associats