La Direcció General de Turisme elaborarà un estudi sobre els apartaments turístics

Nota de prensa, 18/07/2007

 La Direcció General de Turisme elaborarà un estudi d’ampli abast sobre la realitat dels apartaments turístics i les vivendes d’ús vacacional a Catalunya, l’anàlisi de la seva casuística i comercialització; la definició dels paràmetres adients que facilitinuna adequada categorització del producte i la implantació i extensió en el producte d’un model propi de qualitat. L’objectiu d’aquest treball és establir aquells criteris estratègics i paràmetres de funcionament que garanteixin una bona promoció i comercialització del producte, així com un control eficient de l’activitat desenvolupada a l’entorn dels apartaments turístics.

Aquesta és una de les decisions adoptades per la Mesa de Treball d’Apartaments Turístics que es va constituir a la seu del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa el passat 29 de juny. La mesa està formada per representants de la Direcció General de Turisme i membres de Federatur, que agrupa associacions de professionals i empreses del sector d’apartaments turístics a Catalunya. En la primera sessió de la Mesa —presidida pel Director General de Turisme, Joan Carles Vilalta—, el consens va ser absolut, atès que tant Generalitat de

Catalunya com Federatur són conscients de la necessitat de dotar d’estabilitat un sector que representa anualment una part important del nombre d’estades i pernoctacions de turistes al nostre país.

En aquest sentit, em consonància amb lalínia exposada per la Direcció General de Turisme, la pròpia Federatur va manifestar la seva ferma voluntat que aquesta modalitat d’allotjament turístic quedi desvinculada de qualsevol comportament o ús que pugui perjudicar la imatged’aquest sector. D’altra banda, es va determinar un calendari de reunions que inclou una propera trobada del grup tècnic de treball per tractar els aspectes relacionats amb les dificultats interpretatives de la normativa vigent entorn a aquest producte i la seva la correcta definició i delimitació envers a productes de perfil més immobiliari, com l’arrendament d’habitatges per al seu ús vacacional. La trobada també va servir per posar en comú dades relatives a l’ocupació d’apartaments turístics, així com els eixos de l’activitat de forment prevista pel departament en aquest àmbit pel present any 2007, en el marc del Pladetur (Plade desenvolupament turístic). 

Accés associats