Audiència Pública: El model turístic que volem per a Barcelona

La bona convivència entre turisme i ciutat és innegociable, 24/02/2015

Des de l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) considerem l'equilibri entre la ciutat i el turisme com el repte fonamental que ha d’afrontar la ciutat en els propers anys. Per això, la bona convivència entre turisme i ciutat és innegociable.

Creiem que un dels problemes més importants que encara ha de resoldre la ciutat és l'incivisme, que afecta tant a ciutadans com a turistes, i que hem de resoldre amb determinació.

Apostem també per la bona gestió dels allotjaments i per mantenir el seu equilibri amb la ciutat i els seus veïns i per tot això, proposem:

—per a la descentralització del turisme

1. Zonificació de la taxa turística. Cobrar més taxa on la concentració del turisme sigui més elevada, i que aquesta mesura s’apliqui a qualsevol tipus d'allotjament turístic

—per prevenir qualsevol acte incívic en els HUTS

2. Reserva del dret d'admissió en funció del perfil del client, prioritzant l'admissió de famílies.

3. Establiment de fiances i condicions contractuals dissuasòries de mals comportaments

4. Proposta de normativa municipal clara d'expulsió i sanció de clients molestos amb els veïns

—per millorar la convivència en edificis amb veïns

5. Oficina d'Atenció al Veí: l’objectiu d’aquesta oficina és localitzar els pisos turístics amb problemes de convivència, i mediació fins a la resolució del conflicte. L’Oficina es presentarà pròximament.

6. Manual de Bones Pràctiques per a gestors, propietaris i clients

7. Normativa clara de cessament d'activitat en cas de molèstia reiterada, similar a la de bars o restaurants

—per redistribuir els beneficis del turisme entre els que més ho necessiten

8. Iniciatives de caràcter social com el ‘Check In solidari’, on propietari i turista donen fons per als més necessitats del barri.

9. Consideració de Barcelona, ​​com a zona especial on part de la taxa turística pugui ser emprada amb fins diferents al de la promoció, en contraposició a la resta de Catalunya, podent beneficiar les zones més saturades de turisme.

—per acabar amb l'economia submergida

10. Posar fi a la moratòria, permetre un creixement ordenat del sector, i perseguir qualsevol activitat d'allotjament il·legal

 

 

 

Members area