El Districte de Ciutat Vella i APARTUR

Nota de prensa, 20/07/2006

El Districte de Ciutat Vella i APARTUR (Associació d’Apartaments
Turístics de Barcelona) posen en marxa la distribució
del Plànol Turístic de Ciutat Vella

 

El plànol que conté missatges informatius per gaudir d’una Barcelona cívica, es pot obtenir des del passat dilluns 17 de juliol a través dels diversos punts de lliurament

 

Barcelona, 20 de juliol de 2006.-El Districte de Ciutat Vella-Ajuntament de Barcelona i l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona- APARTUR- posen en marxa la distribució de 500.000 plànols turístics de Ciutat Vella, adreçats a ciutadans i visitants de Barcelona, que conté informació cultural, turística i de prevenció, i que dóna pautes de col·laboració per gaudir d’una Barcelona cívica.

 

El plànol que s’edita en català, castellà, anglès i francès es pot trobar des del passat dilluns 17 de juliol a les oficines d’informació de Turisme de Barcelona, a hotels i apartaments turístics, així com també a altres punts d’interès turístic de la ciutat.

 

Amb el lema “gaudeix bcn i cuida-la”, el Districte i APARTUR han editat el Plànol Turístic Ciutat Vella amb la finalitat d’oferir un suport informatiu de valor afegit: un mapa detallat del districte i dades d’interès per tota persona que recorri els carrers del centre de Barcelona.

 

A més, el plànol recull un decàleg que proporciona informació preventiva i dóna recomanacions a contribuir a la convivència en la ciutat. Els missatges inviten a estimar la nostre ciutat, adverteixen sobre possibles furs o estafes i apel·len de manera positiva a col·laborar en l’enfortiment de les conductes cíviques.

 

 

 

Amb el Plànol Turístic Ciutat Vella es vol oferir un producte d’utilitat. Té la voluntat de facilitar la integració i convivència entre ciutadans i visitants i vol contribuir a evitar, per la via de la participació i responsabilització, que aquells que facin turisme a Barcelona no siguin ni espectadors ni víctimes, ni tampoc autors, de comportaments incívics.

Members area