Els Apartaments turístics de Barcelona tanquen la temporada d'estiu amb una ocupació mitjana del 80%

Nota de prensa, 19/09/2006

Els Apartaments turístics de Barcelona tanquen la temporada d’estiu amb una ocupació mitjana del 80% · Disminueix durant l’agost l’usuari que visita la ciutat per negocis en favor del turista interessat en la realitat cultural i social de Barcelona Barcelona, 19 de setembre 2006. L’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) ha registrat una ocupació mitjana durant els mesos de juliol i agost del 80%, xifra que confirma la tendència a l’alça que te aquest tipus d’allotjament entre els turistes que visiten Barcelona durant l’estiu. A més, la tònica indica que el mes de setembre seguirà amb aquest bon índex d’ocupació. Segons la última enquesta realitzada per APARTUR, durant el juliol els apartaments turístics van tenir una ocupació mitjana del 85%, el que suposa 5 punts més respecte el mateix període de l’any passat. A l’agost, l’índex s’ha situat en un 75,5%. Pel que fa al perfil d’usuari, la temporada d’estiu ha comportat un augment del visitant interessat en conèixer la realitat social i cultural de Barcelona, durant l’agost aquest perfil ha suposat el 93% del total d’usuaris. El mes de juliol, el percentatge d’aquest tipus de visitant ha estat del 87% . D’altra banda, com és habitual en aquestes dates, el nombre d’usuaris d’apartaments que visiten Barcelona per negocis ha disminuït respecte els primers sis mesos de 2006, situant-se en una mitjana del 10% (13% al juliol i un 7% a l’agost). Aquest canvi de perfil ha fet variar, alhora, el tipus d’apartament més demandat, ja que l’usuari s’ha decantat per allotjaments més grans i propers a les zones turístiques de la ciutat. D’aquesta manera, durant el mes d’agost, els principals usuaris d’apartaments han estat famílies (un 58%) i grups d’amics (29%). Menys habitual han estat la presència de parelles (sobre el 13%). Augment de les estades En aquest sentit, la major presència de persones que visiten Barcelona moguts per motivacions turístiques i culturals que han fet ús dels apartaments turístics ha comportat que l’estada mitja a Barcelona hagi augmentat fins els 5 dies, superant els 4,1 dies de mitja de la resta de l’any. A més, majoritàriament se’ls ha aplicat la tarifa alta, reservada a aquestes èpoques de gran demanda turística. Pel que fa a la procedència d’usuaris, destacar que els principals consumidors d’aquest tipus d’allotjament han tornat a ser del Regne Unit (42% a l’agost), seguits dels francesos (34%) i la resta de països europeus. Bones expectatives pel setembre APARTUR espera que aquest bon índex d’ocupació tinguin continuïtat al llarg d’aquest mes de setembre, on durant el primer cap de setmana, i gràcies al Congrés de Cardiologia, es va arribar pràcticament a un ple d’ocupació amb un índex del 95%. Aquest esdeveniment ha provocat alhora que el percentatge d’usuaris que reservaven apartaments per motius de negoci creixés fins el 62%. L’estada mitja es va situar entre el 2 i el 6 de setembre en 3,7 dies.

Members area