Neix la Federació Catalana d'Apartaments Turístics amb la voluntat d'agrupar les associacions de BCN

Nota de prensa, 17/07/2006

Neix la Federació Catalana d’Apartaments Turístics amb la voluntat d’agrupar les associacions de Barcelona, Girona i Tarragona.


· L’entitat integra a 359 empreses del sector que representen uns 19.500 apartaments turístics i 93.000 llits aproximadament.

· L’objectiu de l’entitat és articular el sector al voltant d’uns projectes comuns, donar veu i vot a totes les empreses i servir d’interlocutor amb les institucions públiques i privades.

L’Associacció d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), l’Associació Turística d’Apartaments de Girona (ATA) i l’Associació d’Apartaments Turístics de Tarragona (AT) han acordat constituir la que serà la única entitat federativa representativa del sector d’apartaments turístics a Catalunya. D’aquesta manera neix la Federació Catalana d’Apartaments Turístics (FEDERATUR) amb la voluntat d’agrupar i donar servei a les diferents empreses que constitueixen aquest sector.

La junta directiva de la nova entitat està encapçalada per Lluis Torrent actual president de l’associació gironina, la vicepresidència primera l’ocupa el màxim representat de l’organització de Tarragona, Josep Grasset i Joaquim Mestre, actual president d’Apartur, és vicepresident segon.

 

OBJECTIUS

 

La principal finalitat de la Federació Catalana d’Apartaments Turístics és articular el sector al voltant d’uns objectius comuns, donar veu i vot a totes les empreses i professionals del sector i servir d’interlocutor a les administracions i d’altres institucions. FEDERATUR també té la finalitat d’aconseguir una major promoció del sector per part de l’administració així com la creació d’un distintiu que acrediti la qualitat dels serveis que s’ofereixen.

 

En concret la federació assumirà la representació i la gestió dels interessos dels associats davant l’administració estatal i autonòmica . A més a més, potenciarà i reclamarà als organismes competents la promoció turística de Catalunya i, en concret, la dels apartaments turístics. Promoure una imatge atractiva del sector i fomentar el turisme de qualitat serà també uns dels objectius a perseguir. L’entitat elaborarà recomanacions i principis que marcaran la política empresarial del sector, com també impulsarà la renovació constant i la qualitat de productes i serveis que s’ofereixen en l’àmbit del lloguer d’apartaments turístics. Per defensar els interessos del col·lectiu, la Federació assessorarà i informarà, si s’escau, als organismes oficials i promourà, ja sigui a nivell institucional o intern, la creació d’un distintiu que acrediti la qualitat del serveis que s’ofereixen.

 

FEDERATUR es una iniciativa que fomenta la cohesió i projecció del sector turístic català, incentivant la millora de l’oferta d’allotjament reglada i de qualitat que representen els apartaments turístics.

 

 

DADES DE LA FEDERACIÓ

 

La Federació Catalana d’Apartaments Turístics FEDERATUR representa a la majoria d’apartaments turístics de Barcelona, Girona i Tarragona inscrits al registre REAT d’acord amb la normativa de la Direcció General de Turisme. La participació en la constitució de FEDERATUR de les tres associacions (i.e. Apartur, ATA i AT) dóna a la Federació una representativitat de 359 empreses explotadores que ofereixen al voltant de 19.500 d’apartaments turístics i uns 93.000 llits aproximadament.

 

Es tracta d’apartaments turístics que funcionen segons els paràmetres que estableix la normativa en vigor, que preveu els serveis i dimensions mínims que han d’oferir aquests apartaments, i atorga a les entitats explotadores el deure i privilegi de responsabilitzar-se de la protecció del consumidor. Els apartaments gestionats per les empreses membres de la Federació, acostumen, en les diverses localitats catalanes on estan ubicats, a oferir un nivell de qualitat i de serveis fins i tot superiors als que estableix la legislació.

 

El perfil tipus d’usuari d’apartament turístic de la FEDERATUR és diferent per cada zona geogràfica:

 

FEDERATUR representarà a Barcelona al voltant d’uns 1500 apartaments que donen un servei d’aproximadament uns 6000 mil llits, xifra que significa el 10% de l’oferta de llits existent entre hotels i apartaments (prop de 60.000). Els apartaments turístics de Barcelona es caracteritzen per tenir un usuari estranger procedent dels països de la Unió Europea (el 95% provenen del Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, i Espanya, principalment) que busca una altra forma de coneixement de la ciutat fora dels circuits turístics tradicionals, i contracta essencialment per Internet. Solen ser famílies que requereixen d’un nivell de comoditat que no troben als establiments hotelers.

Geogràficament, cal destacar poblacions i municipis costers com ara Sitges o Castelldefels, on també hi ha un significant número d’apartaments turístics.

 

Pel que fa a Girona(Costa Brava) la Federació representarà a uns 10.000 apartaments amb un servei de 55.000 llits, un 40% de l’oferta reglada activa entre hotels i apartaments( aproximadament 133.000 llits).

 

8000 apartaments turístics de Tarragona(Costa Daurada) estaran representats a FEDERATUR, que donen un servei d’uns 32.000 llits, xifra que significa un 42% de l’oferta reglada existent entre hotels i apartaments (prop de 76.000).

 

CONTEXT

 

Les tres associacions de Barcelona, Girona i Tarragona van néixer espontàniament i de manera separada amb l’objectiu d’agrupar i donar servei a un sector que fins aleshores mancava de representativitat a nivell oficial. En els últims anys els apartaments turístics s’han consolidat com una alternativa clara d’allotjament de qualitat. El creixement del sector ha fet necessari la constitució d’un organisme amb major visibilitat i força de cara a defensar i coordinar els interessos dels empresaris i els professionals del sector amb els de les institucions públiques i privades.

 

La constitució de FEDERATUR, aprovada per unanimitat per les 3 associacions, té l’objectiu de convertir-se en una plataforma de representació i propostes del sector que treballarà en tres eixos fonamentals: defensa dels interessos del sector, millora de la qualitat dels serveis que ofereix, i millora de la seva imatge i promoció.

 

Members area