Reunió de l'AATB i les respectives Associacions d'Apartaments Turístics de Girona i Tarragona

Gestió, 10/03/2005

El dia 14 de gener va tenir lloc la primera reunió formal entre els representats de les tres Associacions. Aquesta reunió va servir per confirmar que les preocupacions i els interessos de les tres són molt similars i que, per tant, existeix una clara necessitat de coordinar l'actuació de totes les associacions d'apartaments turístics davant qualsevol iniciativa que pugui afectar al conjunt del sector. No es descarta formar una confederació entre les tres associacions en el futur.

Members area